การออกแบบเว็บแนว Responsive Web Design

เหมาะสำหรับ Graphic Design หรือ ผู้ที่เริ่มต้นทำเว็บไซต์ อยากเรียนการจัดวาง Layout และการทำงานของ Bootstrap

หลักสูตร RESPONSIVE WEB DESIGN
หลักสูตร RESPONSIVE WEB DESIGN

รายละเอียดหัวข้อที่สอน

 • ทำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Responsive Design
 • แนะนำการใช้งาน Bootstrap
 • สอนการประยุกต์ใช้ Javascript ของ Bootstrap
 • สอนการประยุกต์ใช้ Components ของ Bootstrap
 • สอนการประยุกต์ใช้ Css ของ Bootstrap
 • สอนการใช้งานกับ Grid System
 • สอนการใช้งาน Image for Responsive
 • แนะนำการใช้ icon ของ Font Awesome
 • สอนการใช้งาน CSS Media Query สำหรับแต่ละหน้าจอ
 • แนะนำเครื่องมือที่ใช้ทดสอบเว็บ Responsive ที่นิยม

 

แต่ละหลักสูตร ราคาเดียว วันเดียว ให้คำปรึกษาฟรี หลังจากเรียนจบไปแล้ว

สอนแบบ ตัวต่อตัว เพียง 6,000 บาท / ต่อคน / ต่อหลักสูตร

สอนแบบ ออนไลน์ รีโมทหน้าจอ เพียง 6,000 บาท / ต่อหลักสูตร / 6 ชั่วโมงสะสมชั่วโมงได้

เงื่อนไขในการเรียน

 • การสอนดังกล่าวข้างต้นเป็นเพียงแค่การ แนะนำ วิธี ที่ผู้สอนใช้งานในการเขียนงานจริง ๆ เท่านั้น อาจแตกต่างกับคนอื่นบ้าง ไม่สามารถเอามาเทียบเคียงได้
 • ผู้เรียนต้องเตรียมคอมพิวเตอร์ Notebook มาเอง พร้อม Project ที่คิดจะทำหรืออยากเรียนรู้ ดังนั้นการเรียนแต่ละคนจึงมีความแตกต่างกัน การสอนจะเน้นสอนตามที่ผู้เรียนต้องการ
 • วันที่สะดวกในการสอน เปิดสอนทุกวัน แต่ต้องจองวันเรียน นัดวันเรียน ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
 • สถานที่เรียน The Language Space ริมบึงหนองโครต จังหวัดขอนแก่น
 • การที่มีเพียง 1 วันเป็นเพียงแค่การทำความรู้จักกัน แต่หลังจากนั้นก็สามารถติดต่อปรึกษากันได้ ทางโทรศัพท์,ทาง Email,ทาง Line เป็นต้น
 • ระยะเวลาการสอน 10.00-18.00 (พัก 1 ชั่วโมง)
 • ชำระเงินเต็มจำนวน ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน เพื่อเป็นการจองวันไว้ครับ
 • กรณีชำระเงินมาแล้ว หากไม่สามารถมาเรียนวันดังกล่าวได้ ให้ตกลงกับผู้สอนอีกที เพื่อนัดเรียนวันอื่นได้ แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน หากไม่แจ้งล่วงหน้าต้องลงเรียนใหม่ครับ

การชำระเงิน

ตัวผู้สอนเอง เป็นคนขอนแก่นนะครับ อาศัยอยู่ขอนแก่นเป็นหลักนะครับ ขอเชิญ เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ชาวขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง ไม่ว่าจะเป็น อุดร หนองคาย กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด โคราช ชัยภูมิ สารคาม และอื่นๆ ถ้ามีโอกาสและเดินทางมาได้ก็มาเรียนที่ขอนแก่นนะครับ

เรียนทำเว็บขอนแก่น, สอนทำเว็บขอนแก่น, สอน WordPress ขอนแก่น, เรียน WordPress ขอนแก่น

หรือหากจะให้ผมไปสอนถึงสถานที่ก็ได้นะครับ ข้ามจังหวัดก็ยินดีไปครับ แต่อาจจะมีค่าเดินทางเพิ่มเติมตามระยะทางครับ หวังว่าคงได้มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับ

เรียนทำเว็บอุดร, เรียนทำเว็บหนองคาย, เรียนทำเว็บกาฬสินธุ์, เรียนทำเว็บร้อยเอ็ด, เรียนทำเว็บโคราช, เรียนทำเว็บชัยภูมิ, เรียนทำเว็บสารคาม, สอนทำเว็บอุดร, สอนทำเว็บหนองคาย, สอนทำเว็บกาฬสินธุ์, สอนทำเว็บร้อยเอ็ด, สอนทำเว็บโคราช, สอนทำเว็บชัยภูมิ, สอนทำเว็บสารคาม

การเรียนส่วนตัว หรือ เป็นกลุ่มขนาดเล็ก ทำให้ผู้เรียนทุกคนมีโอกาสในการสื่อสารได้อย่างทั่วถึง และผู้สอนสามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ครบถ้วน
เรียนออนไลน์แบบรีโมทหน้าจอก็ได้เหมือนกันนะครับ เอาไว้เป็นตัวเลือกสุดท้ายดีกว่าครับ วิธีนี้ 🙂