061-583-7888 admin@siamfocus.com

มีเรียนออนไลน์ไหมครับ??

มีครับผม เป็นเรียนออนไลน์ แบบ รีโมทหน้าจอเข้าไปสอนครับ โดยใช้โปรแกรม Anydesk หรือ TeamViewer ก็ได้ครับ เรียนวันละ 2-3 ชั่วโมง สะสมชั่วโมงได้ โดยการสอนแบบนี้ สะสมได้ 10 ชั่วโมง...