061-583-7888 admin@siamfocus.com
WordPress 102 (จับจุด WordPress)

WordPress 102 (จับจุด WordPress)

หลังจากที่คุณติดตั้ง WordPress เรียบร้อยแล้ว เมื่อเข้าไปจะพบหน้า DashBoard หรือ หน้าควบคุม ซึ่งสรุปภาพรวมเว็บไซต์ของเราไว้ที่นี่ เอาล่ะ แล้วจุดสำคัญๆ จะเริ่มต้นยังไง?? มาดูกัน เว็บไซต์ เริ่มต้นของเราเมื่อติดตั้งเสร็จจะมี Theme (รูปแบบเว็บ) เริ่มต้นมาให้เรา...
WordPress 101 (แนะนำ WordPress)

WordPress 101 (แนะนำ WordPress)

WordPress คือ อะไร ?? ทำไม ใครๆ ก็ใช้ WordPress… WordPress เป็น Open Source หมายถึง ใครๆ ก็ตามที่ Download มาใช้งาน สามารถดู Code ของ WordPress และสามารถปรับแต่งแก้ไข เป็นของตัวเองได้ WordPress ถูกพัฒนาด้วยภาษา PHP ซึ่งเป็นภาษาที่นิยมใช้งานมาก...