Tag Archives: แนะนำ WordPress

WordPress 101 (แนะนำ WordPress)

แนะนำ WordPress

WordPress คือ อะไร ?? ทำไม ใครๆ ก็ใช้ WordPress… WordPress เป็น Open Source หมายถึง ใครๆ ก็ตามที่ Download มาใช้งาน สามารถดู Code ของ WordPress และสามารถปรับแต่งแก้ไข เป็นของตัวเองได้ WordPress ถูกพัฒนาด้วยภาษา PHP ซึ่งเป็นภาษาที่นิยมใช้งานมาก และคนไทยส่วนใหญ่ก็พัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา PHP นี้ จึงเหมาะสำหรับการนำมาใช้งาน และติดตั้งแก้ไข ได้ง่าย WordPress เป็น CMS (Content Management System) ที่ใช้งานได้ง่าย โดยผู้ใช้งาน ไม่ต้องมีความรู้เรื่อง Programming เลยก็สามารถใช้งานได้ มีระบบต่างๆ รองรับไว้ค่อนข้างครบ สรุปชัดๆ อีกรอบนะครับ WordPress คือ CMS ที่นำมาช่วยสร้างเว็บไซต์ โดยที่ WordPress เป็นภาษา […]